Welkom

InfoResult is een bureau voor professioneel marktonderzoek. In onze visie verdienen resultaten van onderzoek meer aandacht dan ze doorgaans krijgen. Enerzijds zien we veel ‘ do it yourself’ onderzoek waarbij de focus sterk ligt op de technologie. Anderzijds hebben we het idee dat de overhead van grote bureaus uitgebreide aandacht voor de rapportage in de weg staat, omdat de ‘declarabele’ tijd beperkt is.

InfoResult is een netwerkorganisatie. Wij kopen veldwerk in en werken met zelfstandige marktonderzoekers, zodat betrokkenheid hoog is en de overhead laag. Wij zijn aan niets of niemand gebonden behalve aan de opdracht en opdrachtgever.